Vătaful Ioan Urșanu – Ctitor vâlcean de biserici

11.02.2012 | Autor: | Publicat în categoria Știri

Grațiela Grigoriu este invitata Cafenelei Complexității din 20 februarie 2012, Club P24 Regie.

Schimbările importante survenite în structura societății din Țara Românească în timpul domniilor fanariote au avut implicații directe asupra actului de ctitorire. În condițiile unei mari boierimi aflată în declin economic și a unui nou tip de boierime având origini grecești, fenomenul ctitoricesc va suferi mutații semnificative ce vor determina creșterea numărului de biserici ridicate în târgurile și satele vâlcene. Alături de reprezentanții clerului, proaspeții îmbogățiți – boiernași locali, negustori, meșteșugari și chiar țărani liberi – se vor asocia în vederea ridicării de lăcașuri sfinte menite să-i integreze în timpul istoriei. Tablourile votive și pisaniile din aceste biserici astăzi stau mărturie a ascensiunii vătafului Urșanu pe scara socială, devenind chiar o frescă a structurii societății din târgurile și satele vâlcene de la începutul secolului al XIX-lea.

 

Autor:

Acest autor a publicat 36 articole în baza noastră de date.

Lăsați un răspuns